Danske Bank aktie – alt der er at vide om Danske Bank aktier

 • Forside
 • Danske Bank aktie – alt der er at vide om Danske Bank aktier

Følg med i Danske Bank aktiens historiske udvikling på grafen herover (opdateres live i Nasdaqs åbningstid) – det er muligt at finde flere grafer og tabeller om aktien, længere nede på sitet.

For at få en forståelse for udviklingen af Danske Bank aktier, skal vi først og fremmest tage et kig på virksomheden ”Danske Bank”, som er den bank, man køber en lille bid ejerskab af, når man køber Danske Bank aktier. Dennes aktiviteter gennem tiderne har nemlig haft enorm indflydelse på Danske Bank aktiens udvikling. Der har naturligvis også været nogle udefrakommende faktorer, såsom opsving og kriser, der har haft indflydelse på Danske Bank aktiens værdi.

Danske bank har hovedsæde på Holmens Kanal i København, og banken har hele 91 bankfilialer rundt omkring i landet. Det er den største bank i Danmark, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at Danske Bank aktien er den mest handlede bankaktie i Danmark. Desuden er Danske Bank aktien i topfeltet over alle handlede aktier i Danmark. Udover Danmark, så findes banken også i 10 andre lande, hvor de har opkøbt andre banker. Danske Bank er børsnoteret og kan findes på Nasdaq.

Sådan blev Danske Bank aktien til

Lad os starte med begyndelsen, hvor Danske Bank aktien blev til. Det starter med Landmandsbanken, der senere blev til Danske Bank. Landmandsbanken blev stiftet tilbage i 1871. Banken blev stiftet af grossister og erhvervsdrivende med produktionsvirksomheder. Den første indskudte aktiekapital løs på 2,4 millioner rigsdaler. Det var den daværende mønt i Danmark på det givne tidspunkt. Da der kom ny mønt, nemlig den danske krone, blev 1 rigsdaler vekslet til 2 kroner. Det vil derfor have svaret til 4,8 millioner kroner. Dette var et enormt beløb på daværende tidspunkt.

Før Danske bank fandtes der mere eller mindre lokale banker, men Landmandsbanken var opsat på at blive en landsdækkende bank. Derfor oprettede denne som den første bank i Danmark filialer rundt omkring i hele landet. Landmandsbanken havde en ledelse med Isak Glückstadt i front. Da Isak Glückstadt afgik ved døden i 1910, overtog hans søn, Erik Glückstadt roret i banken. Landmandsbanken blev internationalt kendt og blev under Erik Glückstadts ledelse den største bank i hele Skandinavien.

Høj at flyve, dybt at falde med Danske Bank aktier

Op til og under 1. verdenskrig blev Danske Bank aktierne presset unaturligt højt op i kurs. Interessen for Danske Bank aktierne var skudt i vejret, og alle ville have en bid af kagen. Dette medførte forventeligt, at der kom en del tab, da kursen svingede nedad igen. Landmandsbanken begyndte at sælge aktier til særligt gode priser til vekselerer (en person, der køber og sælger aktier for investorer), ligesom de solgte Danske Bank aktier til sig selv under dække. Dette skulle udvise en fortsat stor interesse i bankens aktier.

Nye regler for banker

I 1920 blev der vedtaget en ny lov, som indebar, at en bank ikke måtte eje mere end 10 % af sine egne aktier selv. Dette gav Landmandsbanken problemer. Der blev dertil oprettet en bankinspektør, der havde til opgave at føre tilsyn med bankerne og sørge for, at alt forløb efter reglerne. Danske Bank aktie kursen blev ved med at dykke. Banken opkøbte fortsat selv Danske Bank aktier for at minimere udbuddet, men dette satte et negativt aftryk på bankens likviditet. Derfor blev der opkøbt Danske Bank aktier for 30 millioner kroner af dækselskaber, med penge lån fra Nationalbanken. De mennesker, som stod som ejere af Danske Bank aktierne, blev bestukket med kontrakter, hvor de blev sikret imod tab.

Danske Bank aktiens udbytte gennem årene

Denne tabel viser Danske Banks udbytte til deres aktionærer de sidste 4 år. I skrivende stund ser det ud til at der bliver udbetalt 7,5 kr. pr aktie til aktionærerne i 2022. Men at man deler udbetalingerne op, så det starter med 2 kr. pr. aktie og så de resterende 5,5 kr. kommer senere på året. Ifølge Finanswatch.dk

Udbytte2021202020192018
Udbytte pr. aktie (kr.)2,02,008,5
Udbytte pr. aktie/børskurs ultimo (pct.)1,82,006,6
Payout ratio (pct.)1338050
Ex-udbyttedato18-03-202217-03-202119-03-2019
Valørdato21-03-202218-03-202120-03-2019
Betalingsdato22-03-202219-03-202121-03-2019
Kilde: Danske Bank’s hjemmeside (Investor Relations)

Bankkrakket og det Transatlantiske Kompagni

En af de store medvirkende årsager til bank-krakket var holdingselskabet, Det Transatlantiske Kompagni. Landmandsbanken havde store udlån til dette selskab, som blandt andet var involveret i produktion af dåsesmør, gullasch og bouillon til soldaterne under 1. verdenskrig. Det Transatlantiske Kompagni endte dog med at blive opløst og delvist opkøbt grundet store tab, der endte med at koste Landmandsbanken omkring 77 millioner kroner.

Der begyndte at florere rygter om bankens dårlige økonomiske situation. Banken fortsatte med at opkøbe egne Danske Bank aktier og manipulerede en god årsrapport frem, der beskrev, at banken havde et overskud på 65 millioner kroner. Hvis alle mistede tilliden til banken, ville den gå konkurs. Bankinspektøren var dog meget mistroisk over for den fremskyndede årsrapport, og han satte sig for at grave dybere ned i bankens regnskaber. Det viste sig, at han kunne finde frem til tab for omkring 144 millioner kroner.

Rekonstruktion af banken

Aktiekursen på Danske Bank aktien var dalende, og i et forsøg på at redde banken, fik Erik Glückstadt fat i 30 millioner kroner fra Nationalbanken. Dette beløb blev og hurtigt ædt op, og banken stod igen i samme problem. Da bankens likvide midler var så ringe, blev den tvunget til at stoppe udlån. Banken og dens ledelse lå inde med 70 millioner kroner ud af bankens 100 millioner kroner i aktiekapital.

Bankens fald var uundgåeligt. Det ville medføre store skælv gennem hele finanssektoren, og danskerne ville miste tilliden til bankerne. Dette ville få katastrofale følger. Derfor trådte regeringen til og indskudte 100 millioner kroner for at holde hånden under Danmarks største bank. Denne rekonstruktion blev foretaget 19. september 1922. Som en sidebemærkning kan nævnes, at Emil Glückstadt blev placeret i fængsel, mens en undersøgelse af banken var gang. Denne afgik ved døden grundet sygdom, inden undersøgelsen kunne føre til en dom.

Danske Bank hovedkontor
Danske Bank – Kilde: Scanpix

Undersøgelse af banken med opkøb af egne Danske Bank aktier

Det viste sig, at bankdirektøren i Landmandsbanken, Erik Glückstadt, også var bestyrelsesmedlem i Det Transatlantiske Kompagni, som altså trak en stor del af tæppet væk under Landmandsbanken med det enorme underskud. Samtidig havde han foretaget risikabel aktiespekulation, som gav bagslag, da lavkonjunkturen trillede ind over landet, for ikke at nævne den onde spiral med at opkøbe egne Danske Bank aktier. I 1928 overtog staten Landmandsbanken, da denne havde indskudt hjælpende kapital adskillige gange, for at holde banken oven vande.

A. P. Møller tager roret

Staten udpegede den i folkemunde velkendte A. P. Møller som formand for Landmandsbanken. Han havde en god forretningssans og var skeptisk overfor aktiespekulation og risikable foretagender. Med en solid hånd styrede han banken mod en mere stabil æra. Det er her, A. P. Møller Maersk skaber de tætte forbindelser til Danske Bank, som vi kender den i dag.

På et tidspunkt udbudte staten aktier i Landmandsbanken til salg. Her trådte A. P. Møller til. Via sine selskaber opkøbte han 8,11 % af Danske Bank aktierne. Dette var der dog ikke ret mange der vidste, før det blev afsløret i 1992.

A.P Møller Mærsk og Danske Bank aktien

Mange banker fusionerer med Danske Bank

I 1990 blev Landmandsbanken endnu større. Her fusionerede den med andre banker – blandt andet Handelsbanken og Provinsbanken. Den skandinaviske banksektor var i store problemer, så det var vigtigt at stå sammen for at stå stærkest på daværende tidspunkt. Bankfilialer blev lagt sammen og der blev fyret en masse ansatte for at skære ned på omkostningerne.

I 1997 opkøbte Danske Bank yderligere to banker, nemlig Östgöta Enskilda Bank i Sverige og Fokus Bank i Norge. I 2001 fusionerede Danske Bank også med RealDanmark. Danske Bank havde fået smag for at opkøbe udenlandske banker, så de næste tre opkøb var af Northern Bank i Nordirland, Sampo Bank i Finland samt National Irish Bank i Irland.

Danske Bank var blevet til en god forretning, hvor A. P. Møllers selskaber ejede over 20 % af den samlede kapital i 2004. Dette svarede til 128.956.050 Danske Bank aktier. I 2006 ejede Almenfonden og A. P. Møller til sammen 22,27 % af Danske Bank, hvilket svarer til, at A. P. Møller ejede de 22,27 %. I 2007 udfoldede finanskrisen sig, som havde store konsekvenser for hele den finansielle sektor og ikke mindst boligmarkedet.

Finanskrisen bredte sig som ringe i vandet, så de fleste dansere på en eller andet måde blev berørt af krisen. Staten opfandt bankpakker, der skulle holde hånden under de finansielle institutter. Med finanskrisen tog Danske Bank aktiekursen et stort dyk nedad.

MÆRSK sælger ud af sine Danske Bank aktier

I 2015 valgte A. P. Møller-Mærsk A/S at sælge sine Danske Bank aktier. De kom dog ikke særlig langt, da de blev købt af APMH Invest A/S. De blev solgt af A. P. Møller-Mærsks Holdingselskab, A. P. Møller Holding. Danske Bank aktierne blev solgt til 177 kr. stykket i 2015. I 2016 solgte A. P. Møller-Mærsk de resterende Danske Bank aktier, således at denne ikke længere havde aktier i Danske Bank. Danske Bank aktierne blev solgt til 200 kr. pr. stk.

Mærsk sælger ud af Danske Bank Aktier
Mærsk Container Skib – Kilde: Pexels

Den store hvidvaskskandale i 2018 fik Danske Bank aktier til at styrtdykke

Det florerede i medierne over alt, da der kom fokus på hvidvaskskandalen i 2018. Alle talte om det, og det sendte forargelse og chokbølger gennem befolkningen. Dette var ikke godt for aktiekursen, som ellers var på et godt niveau ved salget til 200 kr. pr. stk. fra A. P. Møller-Mærsk. Den helt præcise dato, der satte hvidvaskskandalen under spotlight er 19 september 2018. Her fremlagde Danske Bank deres interne undersøgelse af deres egen, estiske filial, som blev omdrejningspunktet i sagen.

Vi skal dog længere tilbage, hvor hvidvaskskandalen startede. Fra 2007-2015 blev der dokumenteret mistænkelig aktivitet gennem Danske Banks filial i Estland. Gennem hele perioden var der blevet overført 1.500 milliarder kroner via Danske Banks estiske filial. Disse konti, som beløbene var blevet overført til, spredte sig over 10.000 mistænkelige kunder fra udlandet.

Selvom en juridisk rapport fastslog, at hverken ledelsen i banken eller direktøren kunne drages til ansvar for hvidvaskskandalen, satte den sine tydelige spor på Danske Bank aktiekursen. Det blev dog med rapporten slået fast, at Danske Bank ikke havde håndteret det hele godt nok. Derfor valgte formanden for banken, Thomas Borgen, at fratræde sin stilling.

A. P. Møller Holding, som ejede omkring 20 % af Danske Bank aktierne, måtte ud med en udtalelse. Her fastslog de, at de ikke var vidende om hvidvask, og at de tog stærkt afstand fra hvidvask. Det var vigtigt at komme med en pressemeddelelse, så tilliden til Danske Bank ikke ville dykke endnu hurtigere. Det var en form for damage control, samtidig med at A. P Møllers selskaber ikke ville sættes i forbindelse med hvidvask og et dårligt rygte. A. P Møller Holding lagde vægt på, at banken ville tage ved lære af sagen, og de takkede den afgående bankdirektør for 5 års god tjeneste og gode resultater. Nu skulle der fokus på at skabe tillid til Danske Bank igen. Første step var at finde en ny direktør, der ville kunne løfte denne opgave.

Navnet på den næste CEO blev Jesper Nielsen. Dette varede dog ikke særlig længe, og i 2019 tiltrådte Chris Vogelzang. Han har arbejdet målrettet mod at vende skuden og skabe gode resultater og høj kundetilfredshed for Danske Bank. Chris Vogelzang kom fra en høj stilling i en Hollandsk bank. Hans tid som CEO for Danske Bank blev dog kort.

Chris Vogelzang gik til opgaven med visioner om at skabe et bedre rygte for Danske Bank. 2020, også kendt som Corona-året, blev et rigtig skidt regnskabsår for Danske Bank. Banken kom ud med det dårligste årsresultat, som den havde leveret i løbet af de sidste seks år. Årets resultat var hele 70 % lavere end det forrige regnskabsår. Der var dog stadig et overskud på 4,6 milliarder kroner. Danske bank havde afskrevet 7 milliarder kroner, som de forventede ville gå tabt under Corona krisen. Den store nedgang i årets resultat skyldtes ifølge banken selv primært tab grundet Corona krisen, men også at de i år 2019 havde mange høje engangsindtægter, der fik årets resultat til at skyde til vejrs.

Noget af det, som Danske Bank slog sig på, og som de gentog den ene gange efter den anden i offentligheden, var tillid. Tillid skulle være deres mærkesag, og der skulle ryddes op efter hvidvaksskandalen.

Danske Bank aktien, hvidvaskskandalen

Skandale omkring gældsinddrivelse

I 2019 kom Danske bank igen i søgelyset. Finanstilsynet var blevet bekendt med, at banken havde inddrevet gæld, som banken ikke var berettiget til at inddrive. Dette var særlig problematisk, da banken var i færd med at genoprette tilliden hos kunderne på baggrund af hvidvaskskandalen. Det blev endda fastslået, at banken fortsætter uretmæssig gældsinddrivelse, efter denne blev bekendt med, at inddrivelsen ikke var retmæssig. Der blev altså fortsat opkrævet penge fra bankens kunder, selvom banken var bekendt med fejlen. Banken underrettede helle ikke sine kunder om den fejlagtige inddrivelse af gæld.

Danske Bank fik fire påbud fra Finanstilsynet, som gik på:

 • Banken skulle stoppe al gældsinddrivelse, med mindre det var usandsynligt, at den enkelte gældsinddrivelse var behæftet med fejl, og alle deres kunder skulle have mulighed for at pause betalingerne omkostningsfrit.
 • Alle deres kunder skulle have individuelle beskeder omkring den fejlbehæftede gældsinddrivelse.
 • Banken skulle forsikre om, at de aldrig igen ville fortsætte uretmæssig gældsinddrivelse, men stoppe gældsinddrivelsen, så snart den blev bekendt med fejl.
 • Danske Bank skulle forsikre om, at denne ville rette henvendelse til sine kunder, hvis den en anden gang blev opmærksom på fejlagtig gældsinddrivelse.

Naturligvis skulle banken også betale uretmæssig gældsinddrivelse tilbage til sine kunder.

Projekt ”Better Bank”

Chris Vogelzang søsatte et projekt, der kaldtes ”Better Bank”. Projektet gik ud på at skabe bedre resultater på bundlinjen, øge kundetilfredsheden og kundetilslutningen, og ikke mindst skabe mere tillid til banken. Målet var, at der skulle være ryddet op i banken i år 2023. Men så kom sagen om uretmæssig gældsinddrivelse på tværs. Det viste sig, at sagen gik op mod 20 år tilbage.

I 2020 var kurven for antal kunder i banken nedadgående. Kundetilfredsheden var lav, hvilket også havde sin indflydelse på Danske Bank aktier. Det var dog primært de private bankkunder, der udtrykte utilfredshed i målingerne, hvorimod der var større tilfredshed at spore blandt bankens erhvervskunder.

Chris Vogelzang havde sat gang i en spareøvelse, der blandt andet skulle fjerne 1600 stillinger. Samtidig var en meget ambitiøs målsætning om at være i top to i 2023, målt på kundetilfredshed blandt danske banker. I 2020 var egenkapitalens forrentning på 2,6, hvilket var et ringe resultat sammenlignet med de andre store, danske banker.

Chris Vogelzang fratrådte sin stilling på baggrund af undersøgelser om hvidvask under hans ledelse i den forhenværende, hollandske bank. Deres undersøgelse var på daværende tidspunkt ikke afsluttet, men det var nok for ham, at han var udpeget som mistænkt. Hans fornemmeste job var nemlig at genskabe tilliden hos Danske Banks kunder efter hvidvaskskandalen i denne bank, som fandt sted før hans tiltrædelse i banken.

Danske Banks øvrige ledelse takkede den afgående CEO for hans arbejde. Han har forsøgt at vende skuden og Danske Banks omdømme, og så skulle han have været god til at samle medarbejderne og danne grundlag for godt teamwork.

Nuværende CEO for Danske Bank

Den nuværende CEO for Danske Bank er Carsten Egeriis. Han blev indsat som CEO i april 2021. Han er ikke et helt nyt ansigt i Danske Bank. Han har været risikochef i 4 år, før han tiltrådte som CEO. Der hviler et meget stort ansvar på den nuværende CEOs skuldre. Der går spekulationer rundt om, at det ikke kun er topchefen i Danske Bank, der ryger, hvis banken ender i en skandale igen, men at han i så fald kan risikere at tage hele Danske Bank med i faldet.

Spekulationerne går nemlig på, om A. P. Møller Holding, som ejer en stor del af Danske Bank aktierne, vil kunne finde på at trække sig, hvis banken igen ender i uføre. Der er derfor rigtig meget på spil for både Danske Bank og Carsten Egeriis.

Det ser dog positivt ud for Danske Bank på nuværende tidspunkt. I 2021 blev Danske Bank tildelt en pris for at være årets digitale finansvirksomhed. Dette skyldtes, at Danske Bank var meget fremme med god kundeservice og digitale løsninger, når det gjaldt netbank og online kommunikation.

Hvad gør Danske Bank aktier specielle?

Danske Bank aktier skiller sig ud fra mange andre aktier. De skiller sig ud i bankverdenen, da der her er tale om Danmarks største bank. Det er den mest handlede aktie inden for bankverdenen, men det er ligeledes en af de mest handlede aktier i Danmark, hvis an ser på alle aktier total set. Det er både danske og udenlandske aktionærer, der køber Danske Bank aktier.

Se den historiske udvikling af Danske Bank Aktien på de live opdaterede grafer her på siden.

Danske Bank og deres konkurrenter

Danske Bank har igennem mange år, været en af de største danske banker og er det stadigvæk den dag i dag. Se Danske Bank aktierne (DANSKE) i forhold til deres største konkurrenter, herunder.

Udviklingen for Danske Bank aktier

Som mange andre aktier, går kursen op og ned på Danske Bank aktier. Som du kan læse under Danske Banks historie, så har denne aktie været særlig udfordret af de mange skandaler og kriser, som banken har været ude for gennem sine mere end 150 år som dansk bank. Af to omgange har Danske Bank aktien været oppe på 200 kr. Dette skete i år 2007, lige før finanskrisen, samt i år 2017, hvor A. P. Møller-Mærsk solgte Danske Bank aktier til A. P. Møller Holding.

Siden 2017 er det gået nedad for værdien, hvor særligt Corona-året 2020 satte sit præg på Danske Bank aktien og hele finansverdenen. I 2020 var kursen på Danske Bank aktien helt nede og kysse 70 kr. Det ser dog ud til, at kurven er knækket, og Danske Bank aktierne er på vej opad i værdi igen. Ønsker du at investere i Danske Bank aktier, vil nu derfor være et oplagt tidspunkt, hvor det netop ser ud til, at kurven er på vej opad.

Du skal være forberedt på, at der vil komme opsving og dårlige perioder, lige som med alle andre aktier. Følger man udviklingen tæt gennem tiden, vil man dig kunne se, at der historisk set vil komme et afkast på Danske Bank aktien. Det er dog en langsom udvikling, som sker henover mange år. Man skal derfor ikke investere i Danske Bank aktier, hvis man gerne vil lave hurtige penge. Det er dog en forholdsvis sikker investering, hvis du lader tiden arbejde for dig og udnytter renters renteeffekten.

Fordele ved at investere i Danske bank aktier

Når man investerer i aktier, vil der unægtelig altid være en risiko. Ved nogle aktier er risikoen større end ved andre. Ved at vælge et tidspunkt som 2022 til at købe Danske Bank aktier, kan du foretage din investering på et tidspunkt, hvor det ser ud til, at kursen stiger. Det er udelukkende en fordel for dig som aktionær at kunne købe Danske Bank aktier så billigt som muligt, for så at opnå udbytte af dem, når de stiger i værdi.

Kendskabsgraden til Danske Bank er høj. Stort set alle danskere ved, at Danske Bank eksisterer. Det faktum, kombineret med at det er en af de mest handlede aktier i Danmark, medfører en mindre risiko for dig. Du kan nemlig nemt og hurtigt både købe og sælge Danske Bank aktier, fordi der er så mange potentielle købere.

Det er fordelagtigt at vælge Danmarks største bank, når der skal investeres i aktier. Dette skyldes, at banken har en markedsposition, der gør den stærk. Samtidig har Danske Bank klaret sig igennem mange kriser og møgsager. Det er en bank, der har vist, at den kan holde sig oven vande, selv når det brænder allermest på.

Der er derfor ikke stor risiko for, at banken pludselig går konkurs, og at du derfor taber dine penge. Skulle banken havne i en økonomisk problematisk situation, vil staten med overvejende sandsynlighed være interesseret i at holde hånden under banken, ligesom staten historisk set har gjort flere gange. Hvis en bank af denne størrelse gik konkurs, ville det skade hele det finansielle system i Danmark, og en ny krise ville være født. Danske Bank aktien er derfor et ret sikkert valg.

At være et ret sikkert valg, er dog ikke det samme som stødt stigende aktier. Du må derfor påregne, at dine Danske Bank aktier vil stige og falde i værdi. Vælger du en langsigtet plan, hvor du sælger dem en del år ude i fremtiden, vil du med overvejende sandsynlighed tjene godt på dem. Dette gælder særligt, hvis du sætter overskuddet fra Danske Bank aktierne ind og geninvesterer dette i nye Danske Bank aktier. Derved vil aktiernes værdi gennemsnitligt stige med mange gange højere hastighed.

Ulemper ved at investere i Danske Bank aktier

Der kan altid være ulemper ved at købe aktier, da der altid løbes en risiko. Ulemperne ved at købe Danske Bank aktier kan begrundes i, at der historisk set er tale om en bank med et blakket ry. Dette kan være med til at hæmme den positive udvikling for Danske Bank aktierne.

Skandalesager kan ødelægge tilliden mellem bank og kunder, hvilket kan få kunderne til at trække deres penge ud af banken, og til at vælge at gå til andre banker. Det samme gælder for aktionærer, der har trukket sig og valgt at investere andre steder. Danske Bank har dog meget skarpt fokus på at få ændret deres rygte, hvilket måske også er det, der afspejler sig i, at Danske Bank aktierne stiger i øjeblikket.

Udbytte af Danske Bank aktier

Det er langt fra alle, der betaler udbytte af aktier. Det gør Danske Bank. Er du aktionær i Danske Bank, kan du derfor se frem til at få udbetalt udbytte af dine Danske Bank aktier. De udbetaler normalt mellem 40 og 60 % af deres overskud til deres aktionærer. Der blev dog ikke udbetalt noget udbytte i 2020, grundet Corona. Hvert år i marts måned holder Danske Bank generalforsamling, hvor årets udbytte fastsættes. Du kan derfor både få afkast og udbytte ud af dine Danske Bank aktier.

Facts om Danske Bank og Danske bank aktier

 • Danske Bank er Danmarks største og mest magtfulde bank. CEO hedder Carsten Egeriis. Banken opererer internationalt, da den har opkøbt banker i forskellige lande. Total set findes Danske Bank i 10 lande.
 • Banken har over 3,3 millioner kunder, der både indebærer privatkunder og erhvervskunder.
 • Danske Bank har over 2300 store erhvervskunder og institutionelle kunder.
 • Antal medarbejdere løber op omkring 22.000 personer.
 • Danske Bank blev stiftet i 1871 af Isak Glückstadt.
 • Banken har hovedsæde ved Holmens Kanal i København.
 • Danske Bank aktien er den tredje mest omsatte aktie i Danmark.
 • Danske Bank har en markedsværdi på hele 98 milliarder kroner.
 • Der er 299.000 aktionærer i banken.
 • De 10 største aktionærer ejer 42 % af alle Danske Bank aktierne. Heraf ejes ca. halvdelen af A. P. Møller Holding.

Find live opdaterede nøgletal i tabellen herunder.

Køb Danske Bank aktier

Hvis du er helt ny inden for aktieverdenen, kan du her få en begynder-guide til, hvordan du køber Danske Bank aktier. Når du køber aktier i Danske Bank, køber du en lille bid af virksomheden. Du ejer dermed en lille de af Danske Bank. Man investerer i aktier i håb om et afkast og eventuelt et udbytte, som nogen virksomheder, herunder Danske Bank, udbetaler til aktionærerne.

Gennemsnitligt set vil aktier give et afkast på omkring 7-8 % om året. Men da der er tale om svingende værdier, kan det i nogle perioder være meget mindre og i andre perioder være meget mere. Eksempelvis havde Danske Bank aktien et opsving i 2007 og 2017, hvor den kom helt op på 200 kr. Efter dette opsving i 2017 er aktien faldet, lige ind til for nylig, hvor den ser ud til at være på en opadgående kurve.

Alle kan komme i gang med at købe Danske Bank aktier. Du skal dog ikke regne med, at det er hurtige penge. Vælg derfor ikke at investere med penge, som du snart skal bruge. Sæt eventuelt en del af opsparingen til side og brug denne til at investere i Danske Bank aktierne. Det er nemlig ikke utænkeligt, at du vil kunne opleve et fald på båd 10 og 20 %, hvorefter aktierne stiger i værdi. Vælg et bestemt beløb og hold dig inden for det givne beløb, når du køber dine Danske Bank aktier.

Der er to muligheder, når du skal i gang med at investere i Danske Bank aktier:

 • Du kan betale banken for at stå for det
 • Du kan selv stå for det

Hvis du selv står for aktiehandlen, vil du naturligvis kunne spare nogle penge, som du skal betale, hvis banken skal stå for det. Til gengæld mister du bankens ekspertise og rådgivning på området. Dette tilrådes derfor kun, hvis du er meget inde i aktiehandel og har en god fornemmelse for, hvad du laver. Hvis du selv står fr det, skal du åbne en investeringskonto på en børs som eksempelvis eToro eller Nordnet.

Når du investerer i Danske Bank aktier, så er det en fordel at tænke i en strategi, som kaldes køb og hold. Det er netop også det, som Danske Bank selv foreslår på deres side, til potentielle nye aktionærer. Det betyder, at du køber nogle Danske Bank aktier, og så afventer du. Tænk langsigtet uden at planlægge at sælge igen foreløbig. Det kan være 5 eller måske 30 år ude i fremtiden. Det er på den måde en investering, der tager lang tid at bygge sig op, men venter du i lang tid, er det også en mere sikker form for investering.

Hvis du vælger at investere dine penge løbende, vil du kunne nyde godt af renters renteafkast. Dette er højere, end hvis du har pengene stående i banken og tælle renter. (For ikke at nævne, at du kan risikere negativ rente for din opsparing i banken) Mange bruger afkastet, eller dele af det, til at investere i endnu flere Danske Bank aktier. Derved sættes der ikke flere penge til, men den samlede værdi af dine Danske Bank aktier stiger endnu hurtigere.

Vær opmærksom på, at det koster penge at købe og sælge Danske Bank aktier såvel som alle andre aktier. Denne såkaldte kurtage skal lægges oven i Danske Bank aktiernes pris, når du skal regne ud, om du tjener eller taber penge på den ved at sælge den. Denne kurtage er dog oftest ikke på et ret stort beløb, hvilket gør det mere eftertragtet at foretage selv små aktiehandler. Der vil være stor forskel på kurtagen på de enkelte handelsplatforme, så det gælder om at nærlæse disse grundigt, inden du vælger handelsplatform.

At handle med aktier kræver at man har is i maven. Det kan være nervepirrende at se ens Danske Bank aktier dale i værdi. Her gælder det om ikke at gå i panik og sælge. Når de falder i værdi, kan det ses som en mulighed for at købe flere Danske Bank aktier til meget mere fordelagtige priser. I stedet for at gå i panik, kan du derfor købe Danske Bank aktier, når kursen styrtdykker. Hvis du afventer, vil kurven knække på et tidspunkt, og aktierne vil stige i værdi, for langt de fleste aktier. Som du kan se ved Danske Bank, så kører aktiekursen op og ned.

Danske Bank aktie nyheder

Der sker hele tiden noget omkring Danske Bank aktier. Værdien er ikke konstant, men flytter sig op og ned på kurven. Det, der sker i Danske Bank, har indflydelse på aktiens udvikling. Ved at følge med i hvad der sker i og omkring banken, kan du have en god fornemmelse af, hvor Danske Bank aktiekursen er på vej hen.

Når der er gode nyheder at spore omkring banken, vil det ofte afspejle sig i akternes værdi, hvorimod skandaler vil kunne medføre kursfald. Dette skyldes, at kursen falder, hvis et sort antal aktionærer trækker sig samtidig. Danske Bank aktiekurs afspejler selve virksomhedens værdi. Desto større værdi Danske Bank tillægges, desto højere værdi får hver enkelt Danske Bank aktie. Er du aktionær i Danske Bank, kan det derfor være meget interessant at følge med i nyhederne omkring banken.

Store nyheder slås ofte op på de danske medier, og ellers kan du finde nyheder omkring Danske Bank på deres hjemmeside. En af nyhederne omkring Danske Bank i 2022 er eksempelvis, at formanden, Karsten Dybvad, stopper. Der er under hans arbejde gode nyheder at spore for Danske Bank. Der er blevet sat fokus på at få styr på organisationen. Det gælder både for selve kulturen i firmaet, men også for kommunikationsveje og ledelse. Banken er blevet delt op i tre forskellige afdelinger, som har særlig fokus på hver deres område. Derved skulle der være bedre styr på sagerne og bedre overblik over hvem, der har ansvaret inden for hvilke områder. De tre nye afdelinger hedder:

 •  Personal Customers
 • Business Customers
 • Large Corporates & Institutions

Det ser med andre ord ud til, at der er ved at komme godt styr på Danske Bank. Dette skulle gerne danne fundamentet for en ny begyndelse for den veletablerede danske bank, hvor kundetilfredsheden kommer i top hos privatkunderne, som den er hos erhvervskunderne. Brikkerne er i hvert fald ved at blive kørt i stilling, så banken har de bedst mulige forudsætninger for at øge værdien af Danske Bank aktien og skabe endnu bedre resultater på bundlinjen.

Aktie analytiker

Opsummering omkring Danske Bank aktier

Danske Bank har haft en turbulent tid, der har afspejlet sig på Danske Bank aktie kursen. Trods mange kriser og skandalesager, står banken stadig med benene solidt plantet i jorden her, 150 år efter stiftelsen. Staten har gentagne gange vist, at den står sammen med Danske Bank og gerne holder hånden under denne, hvis problemerne bliver for store. Med den tætte relation og over 20 % ejerandel af A. P. Møller Holding, har Danske bank et solidt anker blandt sine aktionærer, som er kendt for sin gode forretningssans og gode ry.

Trods de mange bump på vejen, ser det ud til, at kurven er knækket og Danske Bank går lysere tider i møde. Danske Bank aktie kursen er endelig på vej op, og Danske Bank arbejder utrætteligt på, at kundetilfredsheden også skal stige, så privatkunderne kan være lige så tilfredse som erhvervskunderne.

Alle kan blive aktionær i Danske Bank. Det er nemt at komme til at købe Danske Bank aktier – også selvom man ikke har den store ekspertise inden for området. I så fals kan man få sin bank til at hjælpe med investeringerne. Statistisk set og historisk se vil Danske Bank aktier over tid blive mere værd, og dette er en af de få aktier, hvor man som aktionær både kan nyde godt af afkast og udbytte. Danske Bank aktien er den mest handlede bank aktie i Danmark, og det er en af de mest handlede aktier generel set, så det er nemt at både købe og sælge denne aktie.

Vil du gerne begynde at investere i aktier, er Danske Bank aktien et oplagt emne. Danske Bank aktie kursen er i øjeblikket lav, således at du kan købe Danske Bank aktierne til fordelagtige priser, men samtidig er kursen stigende, så Danske Bank aktierne langsomt arbejder sig opad i værdi. Køb altid Danske Bank aktier med henblik på langsigtet afkast, og ikke fordi du mangler penge her og nu. Investerer du afkastet i nye Danske Bank aktier, kan du få et ekstra godt resultat, når du opnår fordelene ved renters rente afkastet.